IURIS
group

Vaše pravo na uspeh!

IURIS grupa je udruženje uspešnih kompanija nastalo u cilju poboljšanja individualnih postignuća svake ponaosob, koje na taj način pružaju kvalitetnije usluge svojim klijentima.

U poslovanju naše grupacije dominiraju usluge iz sfere upravljanja potraživanjima, stručnog usavršavanja, poslovnog prava i finansija, kao i nezaobilaznih informacionih tehnologija.

Usluge

Menadžement potraživanja

U oblasti upravljanja potraživanjima IURIS grupa nudi usluge u sferi B2B i B2C poslovnih odnosa, pružajući efikasnu podršku svojim klijentima već od ranih faza dobrovoljne naplate pa sve do prinudnog izvršenja.

Iskusni kadar naše grupacije nema ulogu samo da sastavlja dopise i telefonira nadajući se da će to uroditi plodom. U situacijama kada je to neophodno, naš departman za pravne poslove je u svakom trenutku na raspolaganju referentima za naplatu potraživanja kojima posebnu podršku pruža naš IT sektor.

Stručno usavršavanje

U okviru grupacije deluje i poseban departman za društvene delatnosti i odnose sa javnošću, koji u svom opusu, između ostalog, nudi komercijalne strukovne seminare i programe za korporativne klijente.

Naši rukovodioci neretko pružaju konsultantske usluge u sferi prava i ekonomije i česti su govornici na domaćim i međunardnim susretima.

Međunarodna saradnja

Member of Connexx

Od 2013. godine IURIS grupa je članica specijalizovane evropske mreže za upravljanje potraživanjima Connexx, koja okuplja eminentne stručnjake iz sfere prava, ekonomije i poslovnih finansija iz preko 15 država Evrope.

U cilju afirmacije domaće privrede, IURIS grupa je bila domaćin XV redovnog zasedanja Generalne skupštine Connexx, koje je marta 2018. godine održano u Beogradu.

Članice

Kontakt